Gebed is een krachig wapen. En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; Lucas 11:9. Hieronder staan voorbeeld gebeden.Een mooi boek om te lezen is Hosea. Hosea moest een vrouw liefhebben die overspelig was. God laat hierin ook zijn liefde voor ons zien. Doordat God een heg van doornen plaatse om deze overspelige vrouw, interesseerde haar minnaars zich niet meer voor haar. Ook plaatste God een muur om haar heen waardoor haar minnaars haar niet meer konden vinden. Wij mogen dit ook gebruiken in onze gebeden. Door deze dingen zegt de minares; Ik ga weer terug naar mijn eigen man, want toen had ik het veel beter. We moeten niet vergeten dat onze man niet de enige is die moet veranderen. God wil eerst ons veranderen en dan onze situatie. We moeten ons niet blijven focussen op de fouten van onze man maar op de fouten van onszelf. Er staat in de bijbel; belijd elkaar je zonden. Er staat niet; belijd de zonden van je man. Stop dus met het praten over de fouten van je man. Ons gebed moet allereerst zijn gericht op de verandering van onszelf. God wil in ons leven de eerste plaats innemen. Hij staat het zelfs soms toe dat vriend en geliefde van ons worden afgenomen omdat wij hem niet op de eerste plaats zetten. Psalm 88;18 U hebt vriend en buur van mij verwijderd; mijn enige gezelschap is de duisternis.We kunnen zelfs ons huwelijk en onze man op nr 1 hebben gezet. God wil ons veranderen en reinigen net als Koningin Esther en ons de vrouw maken die Hij wil dat wij zijn . Koningin Vasti moest weg omdat zij ongehoorzaam was. Zo waren velen van ons ook. We waren rebels, deden onze eigen zin. Dit is hoe God wil hoe wij zijn; Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, [4] maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. In de engelse vertaling staat vriendelijk en rustig. Dit is de houding die God wil dat wij aannemen. God wil ons een mooie bruid maken. En daarom moeten wij onszelf helemaal aan Hem geven. Deze tijd is moeilijk maar ook heel mooi. Jezus is een geweldige Man voor je. Ik hoorde het volgende verhaal. Een vrouw had een geweldige man die vol liefde was voor haar en deze man Had een geweldige rijke vader met ontzettend veel macht. Toch rende deze vrouw weg om een man te achtervolgen die haar niet eens wilde. Stop met het achtervolgen van je man. Achtervolg Jezus en Hij zal je de wensen van je hart geven. Hoe meer jij je tijd en aandacht aan je Man geeft, hoe meer tijd en aandacht je aardse man aan jou zal geven.

                                

 

gebed voor onzelf

 

Heer dank U wel dat u in deze tijd mijn Man wilt zijn. Dank u wel dat u onvoorwaardelijk van mij houdt. Dank u wel dat ik altijd naar u toe kan rennen en dat u altijd voor mij klaarstaat met een luisterend oor.  Heer ik wil u vergeving vragen dat ik u zo lang niet de plaats heb gegeven die u toebehoorde. Heer u bent een jaloers God en u wilt de eerste plaats in nemen in mijn leven. Deze plaats heb ik u al die tijd niet gegeven. Heer vergeef mij daarvoor. Vader ik heb gefaald als vrouw in mijn huwelijk. Ik ben niet de vrouw geweest die u wilde dat ik was. Heer maak mij de vrouw die u wil dat ik ben. Reinig en heilig mij Heer. Uw liefde is alles wat ik nodig heb. Heer ik wil als klei zijn in Uw handen. Vorm mij en kneed mee Heer. Laat mij zien op welke punten ik moet veranderen. Reinig mijn gedachten heer en plaats er goddelijke gedachten voor terug. Leer mij uw Woord lief te hebben en er leven in te vinden. Geef mij een honger naar meer van U Heer.

Er staat in de bijbel dat een vrouw haar gezin kan afbreken en kan opbouwen. Heer ik heb er een zooitje van gemaakt. Vergeef mij Heer en help mij om mijn gezin op te bouwen met U als het fundament. Laat mij niet kijken naar de fouten van mijn man. Heer ik geef mijn man aan U. Laat mij kijken naar mijn eigen fouten en de dingen waar ik zelf aan moet werken. Help mij in alles op u te vertrouwen en alleen naar U te rennen als ik het moeilijk heb. Help me niet naar andere mensen te rennen en negatieve dingen te zeggen over mijn man. Help mij om mijn mond alleen te openen als het uw Wil is en laten er alleen vriendelijke woorden uit mijn mond komen. Heer ik ben een ruziezoekster geweest. Wilt u mij helpen een vredestichtster te zijn. Laat mij niet ingaan tegen mijn vijand maar om toe te geven zoals U dat van mij vraagt. Help mij om in te zien dat U het voor mij opneemt en laat mij het niet voor mijzelf opnemen. Help mij nederig te zijn. Maak mij vriendelijk en rustig Help mij om mijn vertouwen in U te stellen en mij niet bezig te laten zijn of ik mijn man kan vertrouwen. U vertrouwen is genoeg Heer. Verander mij Heer, Verander mij

 

 

 

 gebed voor je man

 

Heer ik plaats een heg van doornen om mijn man. Ik dank u dat hij hierdoor zijn interesse verliest in .....Ik plaats ook een heg van doornen om haar heen. Ik dank u dat zij hierdoor haar interesse in mijn man verliest.Ik zet een muur om mijn man. Door deze muur zal mijn man niet kunnen vinden waarnaar hij op zoek ging bij ......Ik zet ook een muur om .... heen. Hierdoor zal zij niet vinden waar ze naar op zoek was bij mijn man. Dank u wel dat door deze muur en deze heg mijn man zal zeggen; Ik ga weer terug naar mijn eigen vrouw, want daar was het veel beter.

 Ik gebied jou satan mijn gezin, huwelijk en man los te laten in de naam van Jezus Christus. Elk bolwerk dat je hebt opgericht tegen mijn man gezin en huwelijk verbreek ik in de naam van Jezus. Elke leugengeest in de gedachten van mijn man leg ik het zwijgen op en gebied ik te vertrekken in de naam van de here Jezus Christus. Laat hem denken aan alles wat waar is, wat rechtvaardig, alles wat edel is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient"(filipenzen 4;8). Elke ongoddelijke band tussen mijn man en een andere persoon snij ik door in de naam van de here Jezus Christus. Elke schans die in het leven van mijn man is opgericht tegen de kennis van God haal ik neer in de Naam van Jezus Christus. Dank u dat hij zich afschuwelijk voelt als hij dingen met een andere vrouw doet die afschuwelijk zijn in uw ogen. Dank u dat bij alles wat hij met haar onderneemt hij uw stem hoort die hem vertelt dat hij dit met de verkeerde vruow onderneemt.  Geef mijn man net zo’n ervaring als Paulus had, waardoor hij zich totaal bekeren zal. Geef dat mijn man uw geboden gaat liefhebben. Dat ze hem zullen leiden en dat ze ten alle tijden tot hem zullen spreken (spreuken 7) Ik ontbindt in de naam van Jezus over mijn gezin; liefde, aanvaarding, zelfacceptatie, gehoorzaamheid, geloof, waarheid, heiligheid, reinheid trouw,standvastigheid, zelfbeheersing, verantwoordelijkheid, blijdschap, bemoediging, hoop, vertrouwen, onschuld, nederigheid, vergevinggezindheid, liefde, achtmoedigheid, orde en onderwerping. Gebruik ons voor uw koningkrijk Heer.

 
Gebed voor de andere vrouw

Dank u heer dat u de ogen van ..... opent. Dank u wel dat u haar deze situatie laat zien zoals u hem laat zien. Laat haar zien dat ze met de man van iemand anders is. Laat haar een verlangen krijgen haar eigen huwelijk hersteld te zien. Dat u wel dat zij geen rust vind als mijn man bij haar is. Geef haar dromen om haar te waarschuwen. Geef haar het verlangen om u in alles te volgen en u gehoorzaam te zijn. Dank u dat u haar baarmoeder van sluit. Heer help mij om haar te vergeven. Dit kan ik echt alleen als u uw vergevende kracht door mij heen laat stromen. Heer zij weet niet wat zij doet. (spreuken 30:20) Heer u zegt dat wij iedereen moeten zegenen, zelfs degene die ons pijn doen. Dan zult u ons zegenen. Ik wil u gehoorzaam zijn heer en ik zegen........ heer.